שולחן דלת

שולחנות דלת אשר מותקנות על גבי הדלת המקורית ללא קידוחים מיותרים עם אום עייור בדלת וחיבור עם ברגים לפרוק קל ונוח לתפעול המכלולים בדלת .