מכנס טיולים לאנשי שטח מתפרק Slight SL336 – דה וינצ'י