מד לחץ – עם מוריד אוייר (דיפלייטור ) עד 35 psf – דה וינצ'י