תנאי הטיול בין דה וינצ’י (החברה) ובין המשתתף בטיול (המטייל). המידע מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה.

– באחריות המטייל לוודא כי הוא קיבל את המידע המלא והעדכונים האחרונים הנוגעים לטיול, כפי שהתפרסמו באתר החברה
– מפגש הקבוצה ייערך בבוקר הטיול בנקודת היציאה ויכלול סקירה כללית על מסלול הטיול
– דה וינצ’י ומובילי הטיול אינם אחראים לכל נזק שייגרם לרכב המשתתף
– המטייל מאשר כי נסיעה בשטח עלולה לגרום נזק לרכב.
– במידה ולא ניתן לחלץ רכב שנתקע במסלול, באחריות המטייל להזמין גרר. עלות הגרר והחילוץ תחול על בעל הרכב/המטייל.
– המסלול ניתן לשינוי להחלטת המובילים בהתאם לתנאי השטח